Axudas as Pemes para o financiamento de actuacións destinadas a prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental

Obxecto
Regular a concesión, polo procedemento de concorrencia competitiva, e facer pública para o ano 2012 a convocatoria de subvencións para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecementos ambiental.

Fin de prazo: 02/06/2012

Mais información en:
Web de Consellería de Mediio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Alerta PONTEemprego

Alerta Ponteemprego de data 11 de maio de 2012

Axuda do IGAPE ao Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa) cofinanciado polo FEDER

Obxecto:

Convocar para 2012, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), para os proxectos previstos nos seguintes apartados do artigo 1 das bases reguladoras destas axudas aprobadas polo Consello de Dirección do Igape o 20 de abril de 2010 e publicadas mediante Resolución do 21 de maio de 2010 no Diario Oficial de Galicia n.º 100, do 28 de maio, e a súa modificación, acordada polo dito Consello de Dirección o 13 de outubro de 2011 e publicada mediante Resolución do 22 de marzo de 2012 no DOG n.º 64, do 2 de abril.

As presentes axudas poderanse conceder a pemes dos sectores de industria (incluída a agroalimentaria), contrucción, turismo, comercio e servizos, e a organismos intermedios que desenvolvan proxectos para pemes de estes sectores.

Beneficiarios:

A promoción económica mediante o uso do blogs - Edición provincia Pontevedra, Xullo 2010

07/07/2010 11:49
Europa/Madrid

Convocatoria: Día de celebración

14/07/2010

Periodo de preinscripción:

15/06/2010 - 06/07/2010

Horario:

De 10:00 a 14:00

Organizado por:

UPD Coordina Local

Horas lectivas:

Descripción

Achegar as novas tecnoloxías aos técnicos que traballan no ámbito da promoción económica, no relativo á creación de blogs, de xeito que poidan utilizar estas ferramentas para a difusión de novas de interese para o seu público obxectivo: emprendedores, empresarios e demandantes de emprego.

Curso dirigido a

Programa "Emprendiendo 4.0" - Edición Pontevedra, Xullo 2010

05/07/2010 11:47
Europa/Madrid

Vos recordamos que o 5 de xullo remata o prazo de preinscrición do curso "Emprendiendo 4.0" e o 6 de xullo "A promoción económica mediante o uso do blogs", na provincia de Pontevedra. Polo que pregamos a todos os que estean interesados fagan a prescrición na páxina web http://www.bicgalicia.es/aedls/

Convocatoria:

Día de celebración.

13/07/2010

Periodo de preinscripción

15/06/2010 - 05/07/2010

Horario:

De 10:00 a 14:00

Observaciones

Profesor. Enrique Gómez Fernández

Organizado por:

UPD Coordina Local

Horas lectivas. 4

Distribuir contenido