Subvencións

Dinero procedente de institucións públicas

Axudas as Pemes para o financiamento de actuacións destinadas a prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental

Obxecto
Regular a concesión, polo procedemento de concorrencia competitiva, e facer pública para o ano 2012 a convocatoria de subvencións para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección, mellora e coñecementos ambiental.

Fin de prazo: 02/06/2012

Mais información en:
Web de Consellería de Mediio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Axuda do IGAPE ao Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa) cofinanciado polo FEDER

Obxecto:

Convocar para 2012, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), para os proxectos previstos nos seguintes apartados do artigo 1 das bases reguladoras destas axudas aprobadas polo Consello de Dirección do Igape o 20 de abril de 2010 e publicadas mediante Resolución do 21 de maio de 2010 no Diario Oficial de Galicia n.º 100, do 28 de maio, e a súa modificación, acordada polo dito Consello de Dirección o 13 de outubro de 2011 e publicada mediante Resolución do 22 de marzo de 2012 no DOG n.º 64, do 2 de abril.

As presentes axudas poderanse conceder a pemes dos sectores de industria (incluída a agroalimentaria), contrucción, turismo, comercio e servizos, e a organismos intermedios que desenvolvan proxectos para pemes de estes sectores.

Beneficiarios:

Distribuir contenido