Formulario de Contacto

Na asociación de empresarios poñeemos a sua disposición un teléfono onde responderemos a todalas dudas que se nos plantexe:

Tel:+34 663 995 103.

Así mesmo, tambén poderá enviarnos un correo web as seguientes direccións:

  • poligono [arroba] ocampino [punto] es
  • axenteemprego [arroba] ocampino [punto] es

o directamente por medio del siguiente formulario:

Vostede autoriza expresamente a ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS d'O POLÍGONO INDUSTRIAL D'O CAMPIÑO a incorpora-los datos personaís incluidos neste correo electrónico nun fichero da sua titularidade, debidamente inscrito no Registro General de Protección de Datos. A finalidade do tratamento é xestionar e manter os datos, como medio para canaliza-las oportunas comunicacións e informacións de acordo coa Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Carácter Personal e a sua normativa de desenrolo. A información contida neste ficheiro non é cedida a terceiras Empresas. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos, dirixindo unha comunicación por escrito á dirección seguinte: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS d'O POLÍGONO INDUSTRIAL d'O CAMPIÑO, Blanco Porto Nº 2, Entresuelo, 36001, Pontevedra.

Este correo electrónico conten información confidencial amparada polo secreto profesional. Calquer reproducción, distribución o divulgación do seu contido están estrictamente prohibidas. Si vostede non é o destinatario indicado no mesmo e recibe este correo electrónico, rogamoslle no lo notifique de inmediato por teléfono (+34 663 995 103) ou á dirección poligono@ocampino.es e destrua a mensaxe recibida sin obter copia do mesmo nin distribuilo nin revela-lo seu contido.